Contacts

Prof. Dr. Peter Wasserscheid

Cluster Co-Coordinator and Coordinator Research Area D
Egerlandstraße 3
91058 Erlangen

Prof. Dr. Wolfgang Peukert

Cluster Coordinator and Coordinator Research Area A1
Cauerstr. 4
91058 Erlangen

Prof. Dr.-Ing. Peter Wellmann

Projektleitung Forschungsgruppe CGL (Crystal Growth Lab)
Martensstr. 7
91058 Erlangen